ajudar de debò és donar eines,
no caritat

campanyes

Volem crear societats no dependents, que en el futur puguin tirar endavant per elles mateixes.

campanyes actives